Wit-Rusland

Natuurreis met nadruk op vogels: eind mei / begin april 2017

Wit-Rusland, ook wel bekend als Belarus, is een fantastische reisbestemming voor natuurliefhebbers in het algemeen en vogelaars in het bijzonder. Hoewel het land opmerkelijk vlak is, vinden we er een grote verscheidenheid aan ongerepte landschappen. In het noorden zijn dat vooral oude naaldbossen, waar in de meest afgelegen delen lynxen en wolven huizen; uitgestrekte hoogvenen met korhoenders en goudplevieren; moerasbossen achter beverdammen met broedplaatsen van drieteenspecht, oeraluil en kleine vliegenvanger. In het midden van het land kronkelt de Berezina door een ontoegankelijke moerasvlakte, omzoomd door drassig oerwoud; het domein van eland, bruine beer, bastaardarend en witrugspecht. In het zuiden ligt de gigantische overstromingsvlakte van de Pripyat, een wirwar van water en land met een overstelpend rijk vogelleven, waaronder dansende wolken witvleugelsterns en al onze weidevogels, aangevuld met oostelijke specialiteiten als poelruiter en terekruiter. Er zijn baltsplaatsen van de mysterieuze, internationaal bedreigde poelsnip. De Pripyat vallei is ook een dal vol bloemen, kikkers, padden en libellen.

 

Stichting Natuurreizen biedt u een totaalindruk aan: van noord, via het midden naar het zuiden. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van dit fascinerende land, bordenvol ongerepte natuur.

 

Berenzina

 

Door het hele land stromen ontelbare kleinere beken en riviertjes, voor het overgrote deel vrij meanderend en niet gekanaliseerd of uitgediept. Langs de oevers daarvan liggen bescheiden dorpen met vriendelijke houten huizen tussen de bloeiende seringen en appelbomen, waarin soms een roodmus zit te kwelen. Onder de oude wilgen liggen de geteerde bootjes van getaande vissers. Een heerlijk kleinschalig, nostalgisch cultuurlandschap. Een reis naar Belarus is ook een reis terug in de tijd. De leiding van deze reis is ervaren en veelzijdig. De nadruk zal liggen op het waarnemen van  vogels (een lijst van meer dan 150 soorten in twee weken is goed mogelijk), maar er zal ook ruimschoots aandacht zijn voor andere onderwerpen: het ontstaan van het landschap, planten, paddenstoelen, zoogdieren, amfibieën en insecten, alsmede een vleugje cultuur. En niet te vergeten de intense beleving van weer en wind, imposante landschappen, wilde natuur, pure schoonheid, ongereptheid, stilte.  

 

Boomkikker  

 

Programma

Dag 1 Tranfer naar Krasny Bor. Na aankomst op de luchthaven van Minsk rijden we met twee busjes 300 kilometer noordwaarts tot onze bestemming in Klyasticy, aan de rand van het landschapspark Krasny Bor. De rit duurt ongeveer vier uur, inclusief een korte stop onderweg. In Klyasticy worden de deelnemers verdeeld over verschillende houten vakantiewoningen verspreid in het dorp, in authentieke stijl ingericht. Hier blijven we tot dag 5. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt in een van deze huizen. Bij voldoende tijd maken we nog een wandeling door de omgeving. Ook in volgende dagen is er voldoende gelegenheid om individueel te voet de fraaie omgeving te verkennen. Onze verblijfplaatsen zijn landelijk gelegen aan de rand van het stadje Klyasticy op de hoge oevers van een klein, natuurlijk aandoend stuwmeer. In de directe omgeving kunnen we vogels tegen komen als geelgors, grauwe gors, blauwborst, ooievaar, draaihals en kramsvogel die er in kleine kolonies broedt. Roodmus en noordse nachtegaal zijn er opmerkelijk talrijk. Langs het meer is er een goede kans op witvleugelsterns, dwergmeeuwen en diverse steltlopers, zoals de kleine plevier. Zelfs de hazelhoen zagen we hier in 2014 vanaf één van onze huisjes.

 

Witvleugelsterns  

 

Dag 2 Bolshoi Moh hoogveen en andere moerassen. In de ochtend bezoeken we Bolshoi Moh. Het is een van de grootste ongerepte hoogveengebieden van Belarus, verscholen te midden van uitgestrekte bossen nabij de Russische grens. Via een planken pad kunnen we droogvoets een eind het hoogveen inlopen, een indrukwekkende belevenis in de uitgestrekte leegte van het moeras. In de veenmosvlaktes bloeien eenarig wollegras, lavendelheide, veenbes en moerasrozemarijn. Opmerkelijk is het voorkomen van weidevogels als kievit, tureluur en grutto op het veen, zij het in lage dichtheden. Verder is er kans op onder andere kraanvogel, goudplevier, korhoen, slangenarend en steenarend. De laatste broedt in oude dennen op kleine zandheuveltjes die boven het veen uitsteken, maar is moeilijk waar te nemen. In de omgeving van Bolshoi Moh vinden we langs stroompjes moerasbossen met elzen, berken en sparren, deels afgestorven door de aanleg van natuurlijke dammen door bevers. Hier is het optimale biotoop van de drieteenspecht. In de middag bezoeken we de overstromingsvlakte van een kleine rivier op de grens van Krasny Bor en het aangrenzende Russische Sebezh Nationaal Park. Het is een verlaten en nauwelijks toegankelijk gebied met uitgestrekte riet- en zeggemoerassen, wilgenstruwelen, en een paar meertjes, biotopen die bijzonder rijk zijn aan zangvogels, zoals krekelzanger, grote karekiet en grauwe klauwier. Vanaf de randen kunnen we roofvogels observeren, zoals zeearend, schreeuwarend, slangenarend en boomvalk. In de zomen van het aangrenzende bos is wederom kans op de begeerde drieteenspecht en bovendien de witrugspecht.

 

Bolshoi Moh moeras  

 

Dag 3 Wouden van Krasny Bor. Deze dag staat in het teken van de bossen in noordelijk Belarus. Voor de liefhebbers is er een vroege ochtendexcursie naar door bevers gevormde moerasbossen. Mogelijk krijgen we de dammenbouwers zelf in beeld. De meeste vogels zijn vlak na zonsopkomst het meest actief. Witgatjes en watersnippen voeren hun baltsvluchten in de ochtendnevels. De kans om van nabij drieteenspechten te zien is veel groter dan overdag. Na het ontbijt maken we enkele korte wandelingen (1-3 km) door verschillende typen oude bossen, variërend van zompige elzenbroekbossen tot vochtige, mosrijke sparrenbossen en droge, zandige dennenbossen. Het betreft oude, extensief geëxploiteerde bossen en oerbosrelicten met veel groot dood hout waar we kans hebben op zes soorten spechten, waaronder witrugspecht en grijskopspecht. In een nestholte van een zwarte specht op twintig meter hoogte kan zomaar een brilduiker blijken te broeden. Auerhoenders en notenkrakers broeden hier ook. In de middag ondernemen we een struintocht naar het hart van Krasny Bor met ongerepte oerbossen waar wolven hun jongen werpen en geregeld beren worden gezien. We zien wel hoe ver we komen. In het duistere woud huizen hazelhoenders en klinkt het bedeesde liedje van de kleine vliegenvanger Iets voor fijnproevers van echte wildernis, maar een redelijke fysieke conditie is wel van belang. We besluiten de dag met een bezoek aan een nestplaats van de dwerguil in de hoop dit aandoenlijke uiltje van nabij te zien. Dit wel onder het voorbehoud dat onze lokale gids en bewoonde nestholte kent want die kunnen van jaar tot jaar variëren.

 

Klasticky  

 

Dag 4 Meren in allerlei soorten en maten. Na het ontbijt gaan we op weg naar het uitgestrekte Osveja meer nabij de grens van Letland, wegens zijn vogelrijkdom beschermd onder de Ramsar conventie. Onderweg maken we een korte stop bij een onderaardse bron die gebruikt wordt voor dooprituelen en boshutten waar in de Tweede wereldoorlog vluchtelingen huisden. Aan het Osveja meer zullen langs de met riet begroeide oever wandelen en verschillende uitzichtpunten bezoeken om van het verstilde meer te genieten en water- en moerasvogels waar te nemen als zomertaling, roodhalsfuut, bruine kiekendief, woudaapje, roerdomp, grote karekiet en zeearend. De zandheuvels aan de oevers zijn plaatselijk prachtig begroeid met bloemrijke graslanden vol echte sleutelbloem en vleugeltjesbloem. ’s Middags doen we enkele kleinere meren aan, variërend van voedselrijke laagveenplassen tot verstilde ‘Scandinavische’ hoogveenmeren te midden van sparrenbossen. Het is boeiend om de verschillen in plantengroei te zien en wellicht zien we nestelende wilde zwanen en visarenden. Bij gunstig weer bezoeken we tot slot een broedplaats van de oeraluil. Deze  forse uil deinst er niet voor terug om in de broedtijd indringers in zijn territorium aan te vallen. We zullen dan ook proberen om deze vogel van een gepaste afstand gade te slaan.

Dag 5 Verplaatsing naar het Berezinsky Biosfeer reservaat; op zoek naar een mythische orchidee. Tijdens de twee uur durende bustocht naar Berezinsky kunnen we bekomen van de vermoeienissen van de afgelopen dagen. Het biosfeer reservaat ligt even ten noorden van de hoofdstad Minsk langs het riviertje de Berezina, bekend van de dramatische nederlaag van Napoleon. We verblijven in  eenvoudige huisjes, die bij het Nationaal Park behoren. We hebben ook de mogelijheid om hier een natuurhistorisch centrum te bezoeken, dat onder andere door schoolklassen wordt bezocht. Na de landelijke rust van Krasny Bor is het dus even wennen aan het meer toeristische karakter van dit reservaat, althans nabij het informatiecentrum. Wat verder weg is er daar echter niets van te merken. We maken hier met een lokale gids een zompige wandeling door de randzone van een hoogveen naar een lage heuvel van kalkrijke leem die uit het moeras oprijst. In de schaduw van eeuwenoude  bomen groeien daar tientallen vrouwenschoentjes, de meest spectaculaire orchidee van Europa, overal sterk bedreigd door verzamelaars en meestal slechts achter een hek te bewonderen. Een andere bijzonderheid is hier de schubwortel die op wortels van bomen parasiteert. In het hoogveen zelf groeien zeldzaamheden als lange zonnedauw en veenbloembies en er is een kans op de citroenkwikstaart.

Dag 6 Boottocht over de Berezina met een oerwoud toe. Boten met ervaren schippers aan het roer nemen ons mee voor een vaartocht van een paar uur over de meanderende Berezina. We passeren verlandende nevengeulen, volstrekt ontoegankelijke moerassen en oeverwallen met eeuwenoude eiken. Overal langs de oever liggen beverburchten en er is grote kans dat we een zwarte ooievaar zien rondstappen. Het is ook het optimale milieu voor elanden. We worden begeleid door talloze weidebeekjuffers en de zang van roodmus, grote karekiet en krekelzanger. Bij goed weer zien we rondcirkelende kiekendieven en slangenarenden, en mogelijk zelfs de bastaardarend, een van de specialiteiten van deze streek. We gebruiken de lunch op een overdekte picnicplaats op een hoge oeverwal langs de rivier. Na de boottocht maken we kennis met het hart van het reservaat: eeuwenoud, nat oerbos waar bruine beren een teruggetrokken leven lijden. De kans om er een te zien is natuurlijk heel klein, maar sporen van hun activiteiten kunnen we mogelijk ontdekken.

 

 

Vrouwenschoentje  

 

Dag 7 Vroeg vogelen; het busje komt zo. We staan extra vroeg op om nog voor het ontbijt te profiteren van het actieve vogelleven in de ochtenduren. Daartoe gaan we een wandeling maken in een ander gedeelte van het maagdelijke woud, waar zeven soorten spechten voorkomen, waaronder drieteenspecht en witrugspecht. Ook huizen er vier soorten vliegenvangers waaronder de withalsvliegenvanger. Wie weet horen we de struikrietzanger die hier de westgrens van zijn verspreidingsgebied bereikt. De plantengroei is er rijk aan kalkminnende soorten, zoals eenbes, voorjaarslathyrus en heelkruid. Na een laat ontbijt vertrekken we met de busjes naar het stadje Turov langs de rivier de Pripyat in het zuiden van Belarus nabij de grens met Oekraïne. Een flinke trip van een uur of zes (430 km), grotendeels door de intensief gebruikte landbouwgebieden in de vlakte van Minsk.In Turov verblijven we in het Turov hotel, prachtig gelegen aan de rand van de Priryat moerassen, de grootste trekpleister voor natuurliefhebbers in Belarus.

Dag 8 en 9 Kennismaking met de pojma. We maken deze dag vanuit ons hotel een zwerftocht langs en door de overstromingsvlakte van de Pripyat die hier vijf tot zeven kilometer breed is.  Deze natuurlijke uiterwaarden, hier pojma genoemd, bestaan uit een wirwar van oudere en nieuwe rivierlopen, slikken, zeggemoeras, graslanden, wilgenbos, eilandjes, rivierduintjes en hogere ruggen met eikenbos. Het gehele gebied staat in het voorjaar onder water, gewoonlijk tot begin mei. Het grootste deel van de vlakte is begroeid met wilgenbos, maar rond Turov worden grote delen van het dal sinds eeuwen begraasd en gehooid, waardoor bloemrijk grasland daar overheerst. Een karakteristieke plant is bijvoorbeeld de prachtige, blauw bloeiende Siberische lis. Op de pojma kom je ogen en oren tekort om het overweldigend rijke vogelleven volledig te registreren. Het lijkt wel of je in ouderwets Hollands boerenland bent beland met alom het getierelier van veldleeuweriken, juichende grutto’s, opgewonden tureluurs, een enkele stille kemphaan en zelfs scholeksters zo diep in het hart van Europa. Dit koor wordt soms aangevuld met de ons onbekende klanken van poelruiter en terekruiter. De laatste vogel, hier aan de westelijke rand van zijn areaal, is het symbool van het gebied en heeft dan ook een standbeeld gekregen tegenover ons hotel. Bij de steltlopers voegen zich honderden moerasstern, vooral witvleugelsterns maar ook zwarte sterns en witwangsterns.  Om maar te zwijgen over de zeearenden en kraanvogels die af en toe in het blikveld verschijnen. Op een zoele dag klinkt overal het melancholieke, haast ondergrondse gekwaak van roodbuikvuurpadden en na een fikse regenbui komen knoflookpadjes ook overdag uit hun holen tevoorschijn. In de omgeving van een dorp aan de rand van het dal gaan we op zoek naar de kleurige azuurmees, een van de zeldzaamste Europese broedvogels die hier jaarlijks nestelt in houten gebouwen en boomholtes. Bij gunstig weer trekken we de avond uit voor het gadeslaan van een van de meest bijzondere en spectaculaire attracties van de Pripyat moerassen: de balts van de poelsnip, een vogel die in Europa met uitsterven wordt bedreigd. In de schemering verzamelen de mannetjes zich op een gemeenschappelijke baltsplaats, soms met meer dan 40 vogels waar ze een complexe, vaak haast komische rituele dans uitvoeren. Op de achtergrond horen we naast een koor van amfibieën ook af  en toe de roep van de kwartelkoning en porseleinhoentjes. Een onvergetelijke ervaring. Van amfibieën hebben we hier de groene pad, roodbuikvuurpad, boomkikker en soms ook de knoflookpad.

 

Dal van de Svolna  

 

Dag 10 Bezoek aan de woudreuzen. Een belangrijk onderdeel van het riviersysteem langs de Pripyat wordt gevormd door oude eikenbossen die op de hoogste delen van het landschap voorkomen maar toch regelmatig blootstaan aan kortstondige overstromingen. Dergelijke ooibossen zijn in heel Europa zeldzaam geworden door regulatie van vrijwel alle grote rivieren. We bezoeken een van deze oerbossen met indrukwekkende woudreuzen. De stammen zijn soms doorzeefd met vraatgangen van grote kevers als vliegend hert en heldenboktor. De buitenzijde is vaak getooid met forse paddenstoelen, zoals de eikenvuurzwam en knalgele zwavelzwam. Kenmerkende vogels zijn hier kleine vliegenvanger, withalsvliegenvanger,  middelste bonte specht, witrugspecht, appelvink, fluiter en de grauwe fitis die hier zijn meest westelijke broedplaatsen heeft. Boven de aangrenzende open vlaktes worden vaak jagende roofvogels waargenomen, waaronder slangenarend, schreeuwarend, bastaardarend, zeearend en wespendief. ’s Avonds kunnen we ons nabij het hotel weer richten op nachtelijke geluiden uit het moeras: de koorzang van boomkikkers en roodbuikvuurpadden, met een beetje geluk nu en dan overstemd door de roep van het klein waterhoen. Het is tevens een reserve avond voor een bezoek aan baltsende poelsnippen.

Dag 11 We rijden westwaarts na het ontbijt. We bezoeken de Beloe visvijvers . Deze uitgestrekte visvijvers zijn uitstekend voor vele watervogels.We kunnen hier soorten zien als  nonnetje, Smient, witoogeend, grote karekiet, brilduiker, wintertaling en zomertaling. Verleden jaar zagen we de hier zeldzame krooneend. Ook verschillende sternensoorten kunnen we hier observeren.

Nadien doen we een excursie naar het naburige Vygonoschansky reservaat, bestaande uit elzenbroekbossen en venige dennenbossen afgewisseld door open moerasland.  Deze omgeving is het optimale biotoop voor de laplanduil, waarvan jaarlijks enkele paren broeden. Het is een imposante vogel ter grootte van een oehoe die ook overdag actief is en gespecialiseerd is op knaagdieren uit moerassen, zoals de waterspitsmuis. Met een lokale gids gaan we op zoek naar een nestboom. In deze omgeving zagen we op de 2014 reis ook ransuil op een kunstnest en oehoejongen die in hun nest zaten op de grond in een oud naaldbos ! Hopelijk hebben we op deze reis evenveel succes.

Dag 12 Sporovo reservaat langs de Yaselda. Na het ontbijt brengen de busjes ons in ongeveer twee uur naar Sporovo aan de boorden van  de Yaselva, een zijrivier van de Pripyat. Ook dit natuurreservaat is een gigantische, drassige overstromingsvlakte, gedomineerd door zeggemoerassen. Het is toegankelijk via een planken pad, hetgeen de mogelijkheid biedt om het eindeloze moerasland met zijn verre horizon van binnenuit te leren kennen. We kunnen er waterrietzangers van nabij gade te slaan. Het reservaat herbergt maarliefst 10% van de wereldpopulatie van deze bedreigde soort. Daarnaast huizen er kraanvogels, velduilen, bastaardarenden en vele andere moerasvogels. We overnachten in Bereza in een hotel.

Dag 13 en dag 14 We verplaatsen ons naar Belovezhskaya National Park. Dit is een 2 tal uren rijden. Het Belovezhskaya National Park is de uitloper van het poolse Bialowieza National Park. Dit “oerbos” is ook een biosfeerreservaat, door Unesco beschermd. Het is vele malen groter als het Poolse Bialowieza NP. Onze doelsoort is hier vooral de Europese bizon, de wisent. Hier leven nog grote populaties wisenten en op andere delen van deze reis is de wisent moeilijk waar te nemen. We gaan hier vooral in ochtend en avondschemering op zoek naar de wisenten. Verder bezoeken we hier de prachtige oerbossen met bijhorende flora en fauna. Ook voor spechten en vliegenvangers zijn dit ideale bossen. We overnachten hier in accomodaties van het Nationale park

Dag 14 Transfer naar Minsk. De reistijd naar het vliegveld van Minsk bedraagt ongeveer 4-5 uur. Vandaar vliegen we terug naar Amsterdam en Brussel.

 

Wolf

 

Reisbegeleiding Jorn van den Bogaert (SNR-gids) en Dmitry Shamovich (lokale gids)

Reissom wordt binnenkort bekend gemaakt op basis van het precieze programma

Aantal deelnemers 4 - 8

Eenpersoonskamertoeslag € 175,00

Uiterste inschrijfdatum 1 april 2017

In de reissom inbegrepen volpension, alle transport, lokale gids

Niet in de reissom inbegrepen visumkosten, uitgaven van persoonlijke aard

Meer informatie Niels Bronsgeest 06-15 960 141 / nilssons@ziggo.nl

 
<h1>stichtingnatuurreizen.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1032">Home</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1030">Onze reizen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1147">Extremadura</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1169">Nederland</a><br /> --<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1170">Bargerveen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1082">Suriname</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1173">Lac du Der: kraanvogels</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1185">Diepholz</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1187"><b>Wit-Rusland</b></a><br /> --<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1234">De reis op kaart</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1086">Noord-Griekenland </a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1191">Bulgarije</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1190">Algarve</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1235">Madeira - wandelreis</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1145">Nu boeken</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1148">Reis boeken</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1150">Betalingen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1149">Algemene voorwaarden</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1023">Over SNR</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1138">Historie</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1137">Reisbegeleiders</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1139">Contact opnemen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1140">Colofon</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1231">Service &amp; Links</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1157">Algemene paklijst</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=101">Aanmelden nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />