Wit-Rusland

Natuurreis met nadruk op vogels: 15 mei tot en met 26 mei 2019

Wit-Rusland, ook wel bekend als Belarus, is een fantastische reisbestemming voor natuurliefhebbers in het algemeen en vogelaars in het bijzonder. Hoewel het land opmerkelijk vlak is, vinden we er een grote verscheidenheid aan ongerepte landschappen. In het noorden zijn dat vooral oude naaldbossen, waar in de meest afgelegen delen lynxen en wolven leven; uitgestrekte hoogvenen met korhoenders en goudplevieren; moerasbossen achter beverdammen met broedplaatsen van drieteenspecht, oeraluil en kleine vliegenvanger. In het midden van het land kronkelt de Berezina door een ontoegankelijke moerasvlakte, omzoomd door drassig oerwoud; het domein van eland, bruine beer, bastaardarend en witrugspecht. In het zuiden ligt de gigantische overstromingsvlakte van de Pripyat, een wirwar van moerassen en land met een overstelpend rijk vogelleven, waaronder dansende wolken witvleugelsterns en al onze weidevogels, aangevuld met oostelijke specialiteiten waaronder terekruiter. Er zijn baltsplaatsen van de mysterieuze, internationaal bedreigde poelsnip. De Pripyat vallei is ook een dal vol bloemen, kikkers, padden en libellen.

Door het hele land stromen ontelbare kleinere beken en riviertjes, voor het overgrote deel vrij meanderend en niet gekanaliseerd of uitgediept. Langs de oevers daarvan liggen bescheiden dorpen met houten huizen tussen de bloeiende seringen en appelbomen, waarin soms een roodmus zit te zingen. Onder de oude wilgen liggen de geteerde bootjes van getaande vissers. Een heerlijk kleinschalig, nostalgisch cultuurlandschap. Een reis naar Belarus is ook een reis terug in de tijd.

De reis staat onder leiding van de ervaren natuurgids Jorn Van Den Bogaert. Hij reis al verschillende keren naar dit prachtige land. Naast Jorn zal een lokale gids meereizen. Jorn werkt zelf als natuurgids in de Ardennen. Zijn specialiteit zijn zoogdieren en vogels, maar ook reptielen en amfibieën. De nadruk zal liggen op het waarnemen van vogels, maar er zal ook ruimschoots aandacht zijn voor andere onderwerpen: het ontstaan van het landschap, planten, paddenstoelen, zoogdieren, amfibieën en insecten, alsmede een vleugje cultuur. En niet te vergeten de intense beleving van weer en wind, imposante landschappen, wilde natuur, pure schoonheid, ongereptheid, stilte. Op deze reis zal er ook aandacht geschonken worden aan het zoeken naar de lokale zoogdierensoorten waaronder de eland en de wisent (Europese bizon) en verschillende andere soorten. Ook zullen er nachtelijke spotlampexcursies op het programma staan.

 

Berenzina

 

 

Boomkikker  

 

Er kan voor een 9-daagse en 12-daagse reis worden geboekt (zie reisinformatie helemaal onderaan). De mensen die boeken voor de 9-daagse reis, komen aan op dag 4.

 

Programma (er kunnen wijzigingen zijn in programma en accommodaties afhankelijk van beschikbaarheid)

Dag 1 Tranfer naar Krasny Bor. Na aankomst op de luchthaven van Minsk rijden we per minibus 300 kilometer noordwaarts tot onze bestemming in de buurt van Klyasticy, aan de rand van het landschapspark Krasny Bor. De rit duurt ongeveer vier uur, inclusief een korte stop onderweg. Hier slapen we in kamers bij onze Wit-Russische gids . Hier blijven we tot dag 4. Bij voldoende tijd maken we nog een wandeling door de omgeving. Ook in de volgende dagen is er gelegenheid om individueel te voet de fraaie omgeving te verkennen. In de directe omgeving kunnen we vogels tegen komen als geelgors, blauwborst, ooievaar, draaihals en kramsvogel die er in kleine kolonies broedt. Roodmus en Noordse nachtegaal zijn er opmerkelijk talrijk. Langs de meren in de buurt is er een goede kans op witvleugelsterns, dwergmeeuwen en diverse steltlopers, zoals de kleine plevier. Zelfs de hazelhoen zagen we hier in 2014 vanaf één van onze huisjes. In de ruime omgeving kunnen we ook de grauwe fitis en de struikrietzanger vinden. Onze gids kent hier meestal ook broedplaatsen van de Oeraluil en vaak ook van dwerguil en ruigpootuil.

 

Witvleugelsterns  

 

Dag 2 (Programma’s van dag 2 en dag 3 kunnen onderling verwisseld worden, naargelang het weer, de tijd en de lokale gids) Bolshoi Moh hoogveen en andere moerassen. In de ochtend bezoeken we Bolshoi Moh. Het is een van de grootste ongerepte hoogveengebieden van Belarus, verscholen temidden van uitgestrekte bossen nabij de Russische grens. Via een planken pad kunnen we droogvoets een eind het hoogveen inlopen, een indrukwekkende belevenis in de uitgestrekte leegte van het moeras. In de veenmosvlaktes bloeien eenarig wollegras, lavendelheide, veenbes en moerasrozemarijn. Opmerkelijk is het voorkomen van weidevogels als kievit, tureluur en grutto op het veen, zij het in lage dichtheden. Ook de regenwulp kunnen we hier zien. Verder is er kans op onder andere kraanvogel, goudplevier, groenpootruiter, korhoen, visarend, slangenarend en steenarend. De laatste broedde vroeger in oude dennen op kleine zandheuveltjes die boven het veen uitsteken, maar is moeilijk waar te nemen. In de omgeving van Bolshoi Moh vinden we langs stroompjes moerasbossen met elzen, berken en sparren, deels afgestorven door de aanleg van natuurlijke dammen door bevers. Hier is het optimale biotoop van de drieteenspecht. In de middag bezoeken we bij voldoende tijd de overstromingsvlakte van een kleine rivier op de grens van Krasny Bor en het aangrenzende Russische Sebezh Nationaal Park. Het is een verlaten en nauwelijks toegankelijk gebied met uitgestrekte riet- en zeggemoerassen, wilgenstruwelen, en een paar meertjes, biotopen die bijzonder rijk zijn aan zangvogels, zoals krekelzanger, grote karekiet en grauwe klauwier. Vanaf de randen kunnen we roofvogels observeren, zoals zeearend, schreeuwarend, slangenarend en boomvalk. In de zomen van het aangrenzende bos is weer kans op de begeerde drieteenspecht en bovendien de witrugspecht. In de avond doen we een avondexcursie op zoek naar elanden en wisenten. Vaak zien we ook edelhert, vos, ree en andere soorten op deze excursie. Met wat geluk spotten we misschien de wasbeerhond of ander zeldzamer zoogdier.

 

Bolshoi Moh moeras  

 

Dag 3 Wouden van Krasny Bor. Deze dag staat in het teken van de bossen in noordelijk Belarus. Voor de liefhebbers is er een vroege ochtendexcursie naar door bevers gevormde moerasbossen. Mogelijk krijgen we de dammenbouwers zelf in beeld. De meeste vogels zijn vlak na zonsopkomst het meest actief. Witgatjes en watersnippen voeren hun baltsvluchten in de ochtendnevels. De kans om van nabij drieteenspechten te zien is veel groter dan overdag. Na het ontbijt maken we enkele korte wandelingen (1-3 km) door verschillende typen oude bossen, variërend van zompige elzenbroekbossen tot vochtige, mosrijke sparrenbossen en droge, zandige dennenbossen. Het betreft oude, extensief geëxploiteerde bossen en oerbosrelicten met veel groot dood hout waar we kans hebben op zes soorten spechten, waaronder witrugspecht en grijskopspecht. In een nestholte van een zwarte specht op twintig meter hoogte kan zomaar een brilduiker blijken te broeden. Auerhoenders en notenkrakers broeden hier ook. In de middag ondernemen we een struintocht naar het hart van Krasny Bor met ongerepte oerbossen waar wolven hun jongen werpen en geregeld beren worden gezien. In de streek zijn enkele jaren geleden ook wisenten (Europese bizon) geherintroduceerd, wie weet komen we ze wel tegen? In het duistere woud huizen hazelhoenders en klinkt het bedeesde liedje van de kleine vliegenvanger. We bezoeken ook een nestplaats van de dwerguil in de hoop dit  uiltje van nabij te zien. Dit wel onder het voorbehoud dat onze lokale gids een bewoonde nestholte kent, want die kunnen van jaar tot jaar variëren. 

Indien er voldoende tijd is bezoeken het uitgestrekte Osveja meer nabij de grens van Letland, wegens zijn vogelrijkdom beschermd onder de Ramsar conventie. Aan het Osveja meer zullen langs de met riet begroeide oever wandelen en verschillende uitzichtpunten bezoeken om van het verstilde meer te genieten en water- en moerasvogels waar te nemen als zomertaling, roodhalsfuut, bruine kiekendief, woudaapje, roerdomp, grote karekiet en zeearend. De zandheuvels aan de oevers zijn plaatselijk prachtig begroeid met bloemrijke graslanden vol echte sleutelbloem en vleugeltjesbloem. 

 

Klasticky  

 

Dag 4 Verplaatsing naar het Berezinsky Biosfeer reservaat; op zoek naar een mythische orchidee. Tijdens de twee uur durende bustocht naar Berezinsky kunnen we bekomen van de vermoeienissen van de afgelopen dagen. Het biosfeer reservaat ligt even ten noorden van de hoofdstad Minsk langs het riviertje de Berezina, bekend van de dramatische nederlaag van Napoleon. We verblijven in  het hotel van het Nationaal Park behoren. We hebben ook de mogelijkheid om hier een natuurhistorisch centrum te bezoeken, dat onder andere door schoolklassen wordt bezocht. Na de landelijke rust van Krasny Bor is het dus even wennen aan het meer toeristische karakter van dit reservaat, althans nabij het informatiecentrum. Wat verder weg is er daar echter niets van te merken. We maken hier met een lokale gids een zompige wandeling door de randzone van een hoogveen naar een lage heuvel van kalkrijke leem die uit het moeras oprijst. In de schaduw van eeuwenoude  bomen groeien daar tientallen vrouwenschoentjes, de meest spectaculaire orchidee van Europa, overal sterk bedreigd door verzamelaars en meestal slechts achter een hek te bewonderen. Een andere bijzonderheid is hier de schubwortel die op wortels van bomen parasiteert. In het hoogveen zelf groeien zeldzaamheden als lange zonnedauw en veenbloembies. 

 

Vandaag komen de deelnemers van de verkorte reis van 9 dagen aan.

 

Dag 5 Vandaag staat er een boottocht op het programma. 

Boottocht over de Berezina . We varen met kleinere (motor)bootjes een paar uur over de meanderende Berezina. We passeren verlandende nevengeulen, volstrekt ontoegankelijke moerassen en oeverwallen met eeuwenoude eiken. Langs de oever liggen beverburchten en er is grote kans dat we een zwarte ooievaar zien rondstappen. Het is ook het optimale milieu voor elanden. We worden begeleid door talloze weidebeekjuffers en de zang van roodmus, grote karekiet en krekelzanger. Bij goed weer zien we rondcirkelende kiekendieven en slangenarenden, en mogelijk zelfs de bastaardarend, een van de specialiteiten van deze streek. 

Nadien hebben we een lange rit van bijna 400 km naar het stadje Turov langs de rivier de Pripyat in het zuiden van Belarus nabij de grens met Oekraïne. In Turov verblijven we in een hotel van het Nationaal Park.

Dag 6 We maken deze dag vanuit ons hotel een zwerftocht langs en door de overstromingsvlakte van de Pripyat die hier vijf tot zeven kilometer breed is.  Deze natuurlijke uiterwaarden, hier pojma genoemd, bestaan uit een wirwar van oudere en nieuwe rivierlopen, slikken, zeggemoeras, graslanden, wilgenbos, eilandjes, rivierduintjes en hogere ruggen met eikenbos. Het gehele gebied staat in het voorjaar onder water, gewoonlijk tot begin mei. Het grootste deel van de vlakte is begroeid met wilgenbos, maar rond Turov worden grote delen van het dal sinds eeuwen begraasd en gehooid, waardoor bloemrijk grasland daar overheerst. Een karakteristieke plant is bijvoorbeeld de prachtige, blauw bloeiende Siberische lis. Op de pojma kom je ogen en oren tekort om het overweldigend rijke vogelleven volledig te registreren. Hier hoor je alom het getierelier van veldleeuweriken, juichende grutto’s, opgewonden tureluurs, een enkele stille kemphaan en zelfs scholeksters zo diep in het hart van Europa. Dit koor wordt soms aangevuld met de ons onbekende klanken van poelruiter en terekruiter. De laatste vogel, hier aan de westelijke rand van zijn areaal, is het symbool van het gebied en heeft dan ook een standbeeld gekregen in het dorpje Turov. De poelruiter is ook hier de laatste jaren zeldzaam geworden. Bij de steltlopers voegen zich honderden moerasstern, vooral witvleugelsterns maar ook zwarte sterns en witwangsterns.  Om maar te zwijgen over de zeearenden en kraanvogels die af en toe in het blikveld verschijnen. Op een zoele dag klinkt overal het melancholieke, haast ondergrondse gekwaak van roodbuikvuurpadden en na een fikse regenbui komen knoflookpadjes ook overdag uit hun holen tevoorschijn. In de omgeving van een dorp aan de rand van het dal gaan we op zoek naar de kleurige azuurmees, een van de zeldzaamste Europese broedvogels die hier jaarlijks nestelt in houten gebouwen en boomholtes. We kunnen hier ook de sperwergrasmus observeren, kleine vliegenvanger en de withalsvliegenvanger. Bij gunstig weer trekken we de avond uit voor het gadeslaan van een van de meest bijzondere en spectaculaire attracties van de Pripyat moerassen: de balts van de poelsnip, een vogel die in Europa met uitsterven wordt bedreigd. In de schemering verzamelen de mannetjes zich op een gemeenschappelijke baltsplaats, soms met meer dan 40 vogels waar ze een complexe, vaak haast komische rituele dans uitvoeren. Op de achtergrond horen we naast een koor van amfibieën ook af  en toe de roep van de kwartelkoning en porseleinhoentjes. Een onvergetelijke ervaring. Van amfibieën hebben we hier de groene pad, roodbuikvuurpad, boomkikker en soms ook de knoflookpad. We overnachten terug in ons hotel In Turov.

 

 

Vrouwenschoentje  

 

Dag 7 Een belangrijk onderdeel van het riviersysteem langs de Pripyat wordt gevormd door oude eikenbossen die op de hoogste delen van het landschap voorkomen maar toch regelmatig blootstaan aan kortstondige overstromingen. Dergelijke ooibossen zijn in heel Europa zeldzaam geworden door regulatie van vrijwel alle grote rivieren. We bezoeken een van deze oerbossen met indrukwekkende woudreuzen. Kenmerkende vogels zijn hier kleine vliegenvanger, withalsvliegenvanger,  middelste bonte specht, witrugspecht, appelvink, fluiter en de grauwe fitis die hier zijn meest westelijke broedplaatsen heeft. Boven de aangrenzende open vlaktes worden vaak jagende roofvogels waargenomen, waaronder slangenarend, schreeuwarend, bastaardarend, zeearend en wespendief. ’s Avonds kunnen we ons nabij het hotel weer richten op nachtelijke geluiden uit het moeras: de koorzang van boomkikkers en roodbuikvuurpadden, met een beetje geluk nu en dan overstemd door de roep van het klein waterhoen. We overnachten aan de Doroshevichy lodge. Deze lodge is prachtig gelegen aan de rand van de Prypyat river. Hier zitten op regennachten de knofloodpadden op de parking van het hotel. Met wat geluk kan je de ringslang hier zien langs de houten knuppelpaden achter het hotel. Hier verblijven we in ruime kamers met aparte badkamers in dit mooie houten hotel.

Dag 8 Op deze dag maken we een boottocht over de Pripyat. Tijdens deze vaartocht kunnen we meerdere zeearenden zien, buidelmezen, zwarte ooievaars en veel meer.

 Dag 9 Na het ontbijt rijden we naar de Beloe visvijvers, . Deze uitgestrekte visvijvers zijn uitstekend voor vele watervogels en rietvogels .We kunnen hier soorten zien als  buidelmees, roerdomp, grote karekiet, nonnetje,  witoogeend, grote karekiet, brilduiker, roodhalsfuut, wintertaling en zomertaling. Op de vorige reizen zagen we hier reeds zeldzaamheden als de krooneend en de grauwe franjepoot. Ook verschillende sternensoorten kunnen we hier observeren. Met een portie geluk zien we hier ook de witoogeend. 

Hierna rijden we naar het Vygonoschansky reservaat ter hoogte van het Telehany dorp, bestaande uit elzenbroekbossen en venige dennenbossen afgewisseld door open moerasland.

Deze omgeving is het optimale biotoop voor de laplanduil, waarvan jaarlijks enkele paren broeden. Het is een imposante vogel ter grootte van een oehoe die ook overdag actief is en gespecialiseerd is op knaagdieren uit moerassen, zoals de waterspitsmuis. Met een lokale gids gaan we op zoek naar een nestboom. In deze omgeving zagen we op de 2014 reis ook ransuil op een kunstnest en oehoejongen die in hun nest zaten op de grond in een oud naaldbos ! Hopelijk hebben we op deze reis evenveel succes.

Nadien rijden we naar Bereza town, waar we overnachten in comfortabele kamers in het Yaselda hotel. In de avond gaan we naar het Sporovo reservaat, op 20 minuten rijden van het hotel, waar we zoeken voor de waterrietzanger en de citroenkwikstaart. In het verleden zagen we hier ook de velduil jagen.

 

Dal van de Svolna  

 

Dag 10 Sporovo reservaat langs de Yaselda. We doen een vroegochtendexcursie naar dit gebied aan de boorden van  de Yaselva, een zijrivier van de Pripyat. Ook dit natuurreservaat is een gigantische, drassige overstromingsvlakte, gedomineerd door zeggemoerassen. Het is toegankelijk via een planken pad, hetgeen de mogelijkheid biedt om het eindeloze moerasland met zijn verre horizon van binnenuit te leren kennen. Dit plankenpad kunnen we enkel bereiken via een kleine voetgangersferry die we met de hand dienen te bedienen om het water over te steken. We kunnen er waterrietzangers van nabij gade te slaan. Het reservaat herbergt maar liefst 10% van de wereldpopulatie van deze bedreigde soort. Daarnaast huizen er kraanvogels, velduilen, bastaardarenden, citroenkwikstaarten en vele andere moerasvogels. 

We verplaatsen ons naar Belovezhskaya National Park. Dit is een rit van ongeveer 1,5 uur. Hier slapen we in een hotel in Kamenjuki dorp, op comfortabele kamers. Het Belovezhskaya National Park is de uitloper van het poolse Bialowieza National Park. Dit “oerbos” is ook een biosfeerreservaat, door Unesco beschermd. Het is vele malen groter als het Poolse Bialowieza NP. Onze doelsoort is hier vooral de Europese bizon, de wisent.

Hier leven nog grote populaties wisenten en op andere delen van deze reis is de wisent moeilijk waar te nemen. We gaan hier vooral in ochtend en avondschemering op zoek naar de wisenten. Verder bezoeken we hier de prachtige oerbossen met bijhorende flora en fauna. Ook voor spechten en vliegenvangers zijn dit ideale bossen. We overnachten hier in het hotel van het Nationale park

Dag 11 Verkenning van het Belovezhskaya National Park en ochtend en avondzoektochten voor wisenten. We gaan hier met een lokale gids het reservaat in. Op een vorige reis wist deze gids hier zowel nestbomen van ruigpootuil en dwerguil, waarbij we beide soorten mooi te zien kregen. We overnachten terug in het hotel van het Nationale park.

Dag 12  Transfer naar Minsk. De reistijd naar het vliegveld van Minsk bedraagt ongeveer 4-5 uur. Vandaar vliegen we terug naar Amsterdam en Brussel.

 

Noot: Spotlampexcursies zullen we op enkele avonden tijdens de reis doen. Tijdens deze excursies kunnen we soorten zien zoals bevers, eland, wisent, everzwijn, ree, edelhert, maar ook wasbeerhond, Amerikaanse nerts, boommarter is mogelijk. Wolf en Lynx is niet uit te sluiten, maar extreem moeilijk.

Regelmatig hebben we een picknickpakket dat we meenemen om onderweg in de natuur op te eten ofwel een middaglunch in het hotel zelf of ergens onderweg. Gezien we vaak vroeg op moeten voor ochtendexcursie, zullen er regelmatig vrije momenten zijn, zodat er in de namiddag enkele uren gerust kan worden of zodat je op eigen gelegenheid een korte wandeling kan maken.

 

Wolf

 

Reisbegeleiding Jorn van den Bogaert (SNR-gids) en Dmitry Shamovich (lokale gids)

Prijs voor de reis van 9 dagen:

Vanaf 4 deelnemers: EUR 2215 per persoon

Vanaf 8 deelnemers: EUR 1995 per persoon

Vanaf 10 deelnemers: 1EUR 1870 per persoon

Vanaf 12 deelnemers: EUR 1845 per persoon

Eenpersoonskamertoeslag EUR 150 per persoon

 

Prijs voor de reis van 12 dagen:

Vanaf 4 deelnemers : EUR 2575 per persoon

Vanaf 8 deelnemers : EUR 2355 per persoon

Vanaf 10 deelnemers : EUR 2230 per persoon

Vanaf 12 deelnemers : EUR 2205 per persoon

Aantal deelnemers minimaal 4, maximaal 12

Eenpersoonskamertoeslag EUR 190 per persoon

Een fotoalbum van deze reis kan u zien op www.fb.com/natuurreizen 

De rechtstreekse link naar het album is https://www.facebook.com/pg/Natuurreizen/photos/?tab=album&album_id=979670172199876

Deze is ook te bekijken zonder een facebookprofiel.

Uiterste inschrijfdatum: 15 maart 2019 

In de reissom inbegrepen volpension, alle transport, lokale gids

Niet in de reissom inbegrepen visumkosten, uitgaven van persoonlijke aard

Meer informatie Niels Bronsgeest 06-15 960 141 / nilssons@ziggo.nl

 
<h1>stichtingnatuurreizen.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1032">Home</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1030">Onze reizen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1185">Diepholz</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1187"><b>Wit-Rusland</b></a><br /> --<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1234">De reis op kaart</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1145">Nu boeken</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1148">Reis boeken</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1150">Betalingen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1149">Algemene voorwaarden</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1023">Over SNR</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1138">Historie</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1137">Reisbegeleiders</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1139">Contact opnemen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1140">Colofon</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1231">Service &amp; Links</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1157">Algemene paklijst</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=101">Aanmelden nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />