Nederland: Bargerveen

Zwerven door hoogveenrelict: zaterdag 10 juni 2017

Wild en bijster land was het zeer uitgestrekte Boertangermoeras dat zich eertijds uitstrekte over grote delen van Noordwest-Duitsland en het oostelijk deel van Drenthe en Groningen. Het naar onze begrippen grote Bargerveen met een oppervlakte van 2000 ha is daar een schamel restant van. Het is het grootste aaneengesloten hoogveengebied van Nederland. Vooral door turfwinning en landbouwkundige werkzaamheden dreigde het volledig te verdwijnen. Gelukkig is het nooit zover gekomen. Aan het eind jaren zestig van de vorige eeuw kocht Staatsbosbeheer de eerste gronden aan. Sindsdien wordt alles op alles gezet om het gebied in zijn oude luister te herstellen en is het een hoogveenreservaat. Tientallen kilometers kaden zijn aangelegd van zand, leem en veen om het water vast te houden. Een retentiebekken dat overtollig water opvangt kan in tijden van droogte voor aanvulling zorgen. In windarme rustige delen kan hoogveen zich ontwikkelen in veenputten.

De landschappelijk variatie is nu weer groot. Uitgestrekte plassen, met drooggevallen randen, zich ontwikkelend hoogveen, heide, grasland en berkenbroekbos wisselen elkaar af. Hier en daar zijn restanten van vroegere bewoning te vinden. Flora en fauna profiteren daarvan, wat te merken is aan de vele soorten vogels, bloemen, vlinders en libellen. Natuurliefhebbers kunnen hier volop van genieten, want het Bargerveen is goed ontsloten door wandel- en fietspaden. De natuurwaarden zijn er inmiddels weer zo groot dat het tot Natura 2000-gebied is uitgeroepen. Het maakt deel uit van het grensoverschrijdende ‘Naturpark Boertanger Moor- Bargerveen’. In het Bargerveen gaan we rustig wandelend op zoek naar de rijkdommen die het te bieden heeft. Met telescoop en kijker en ondertussen goed luisterend naar de verschillend vogelgeluiden gaan we op zoek naar de vogelrijkdom, maar kijken natuurlijk naar alles wat leeft en groeit. Neem vooral ook uw fotocamera mee.

De excursie bestaat uit een ontspannen wandeling van 's ochtendsvroeg tot een uur of 15.00 uur. Tussen de middag zoeken we een leuke plek op in het veld voor de lunch. We maken een mooie lus door het veen en hopen natuurlijk weer prachtig de doelsoorten van de dag te kunnen bekijken: blauwborsten, geoorde futen en grauwe klauwieren. Verder maken we goede kans op onder meer wielewaal, boomvalk, gekraagde roodstaart, bosrietzanger, geelgors, bruine en blauwe kiekendief, koekoek, wulp en boompiepers en vele andere vogelsoorten.

 

Excursieleider Dick Jonkers
Informatie en aanmelden Niels Bronsgeest nilssons@ziggo.nl / 06 - 15 960 141

Excursiekosten € 35 (inclusief picknicklunch)
Uiterste inschrijfdatum 3 april 2017
Maximaal aantal deelnemers 12
 

Deelnemers ontvangen met de bevestiging nadere informatie over de route naar het Bargerveen en het starpunt.

 
<h1>stichtingnatuurreizen.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1032">Home</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1030">Onze reizen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1147">Extremadura</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1169">Nederland</a><br /> --<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1170"><b>Bargerveen</b></a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1082">Suriname</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1185">Diepholz</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1187">Wit-Rusland</a><br /> --<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1234">De reis op kaart</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1086">Noord-Griekenland </a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1201">Hongarije</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1191">Bulgarije</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1190">Algarve</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1235">Madeira - wandelreis</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1236">Sri Lanka</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1145">Nu boeken</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1148">Reis boeken</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1150">Betalingen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1149">Algemene voorwaarden</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1023">Over SNR</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1138">Historie</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1137">Reisbegeleiders</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1139">Contact opnemen</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1140">Colofon</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1231">Service &amp; Links</a><br /> -<a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1157">Algemene paklijst</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=101">Aanmelden nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://www.stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />